Parohia "Sfintii Ciprian si Iustina", Bletchley, Milton Keynes

St Cyprian and Justina

Cela ce mai înainte ai fost învăţător răutăţii şi te-ai arătat Arhiereu prin cinstita fecioară Iustina, şi ca un păstor înţelept, din spinii înşelăciunii ai înflorit ca o floare prea frumoasă, şi pe noi credincioşii, ne-ai umplut cu miresmele tămăduirilor şi de razele minunilor tale, întăreşte-ne ca să-ţi cântam ţie: Bucură-te, Sfinţite Mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Bine aţi venit!


Duminică, 9 Octombrie 2022

07.00 - Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a Sf Ioan Gură de Aur


IMPORTANT!

În vederea prevenirii răspândirii Covid-19 şi revenirii la o stare de normalitate vom lua toate măsurile necesare pentru ca lăcaşul de cult pe care îl închiriem să ofere condiţii de siguranţă tuturor celor care doresc să se roage împreună cu noi. Printre credincioşii care participă la slujbă sunt şi persoane vulnerabile cu imunitate scăzută sau care lucrează cu persoane vulnerabile ceea ce ne determină să le asigurăm condiţii adecvate pentru a se ruga în linişte şi siguranţă. De aceea vă rugăm să purtaţi mască pe tot parcursul prezenţei în Biserică având în vedere că este un spaţiu închis. Cei care prezintă simptome specifice Covid sunt îndemnaţi să se testeze şi să vină la Sf. Biserică doar atunci când testul este negativ.

ATENŢIE!

Parcarea pe trotuarele din dreptul Bisericii este strict interzisă. Parcarea cea mai apropiată de biserică este pe George Street.


Rugăciune specială pentru încetarea pandemiei cauzate de Covid-19

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti bogat în milă şi, cu purtarea Ta de grijă cea înţeleaptă, ocârmuieşti viaţa noastră, ascultă rugăciunea noastră, primeşte pocăinţa noastră pentru păcate, opreşte noua boală molipsitoare (noua pandemie cauzată de Covid-19), precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce eşti Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, dăruieşte însănătoşire celor cuprinşi de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoşi îi ocroteşte de orice boală. Binecuvintează, întăreşte şi păzeşte, Doamne, cu harul Tău, pe toţi cei care, cu iubire de oameni şi jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala şi suferinţa din popor şi ne învaţă să preţuim viaţa şi sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruieşte-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credinţă neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău şi de dragoste faţă de Tine şi de aproapele. Că al Tău este a ne milui şi a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Rugăciune specială pentru pace

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti Izvorul vieţii şi al păcii în Cer şi pe pământ, revarsă harul păcii Tale în lumea tulburată de război şi de ură. Stinge neînţelegerile şi învrăjbirea dintre oameni şi revarsă în inimile tuturor smerenia, pacea şi bunătatea. Linişteşte pe cei războinici şi dăruieşte-le înţelepciune. Dăruieşte ajutor celor suferinzi, ocrotire celor refugiaţi sau pribegi şi mângâiere celor înstrăinaţi şi întristaţi, iar nouă tuturor dăruieşte-ne voinţa şi puterea de a ajuta cu toată inima pe semenii noştri care suferă din pricina războiului. Cel ce ai spus: Fericiţi sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!, învaţă-ne să căutăm dobândirea păcii inimii şi a păcii între oameni şi între popoare, deoarece în inima în care se află pacea, nu mai este vrajbă, iubire de stăpânire sau frică, ci mângâierea Duhului Sfânt, iubire de Dumnezeu şi de semeni. Pentru aceasta, cu smerenie ne rugăm ţie, Hristoase Dumnezeule, pentru pacea dintre oameni în fiecare ţară, pentru pacea dintre popoare şi pentru buna aşezare a întregii lumi, ca să vieţuim în bună înţelegere şi să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ţie, slăvind iubirea de oameni a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Număr de accesări:
webcounter